No oblidem les lliçons de les vacances

La religiosa Viqui Molins reflexiona sobre les passades vacances i insta a no oblidar les lliçons que aquests dies ens brinden sovint.