CONTEMPLACIÓ I PREGÀRIA UNITIVA. 6.

PLANTEJAMENT

La contemplació. Tal com passa amb la meditació, i potser encara més, la paraula contemplació pot significar una gran varietat de vivències, experiències i formes de pregar.

RENOVAR LA PREGÀRIA  5.  LA MEDITACIÓ.  Segona part. 

LA MEDITACIÓ SOBRE LA VIDA o EXAMEN GENERAL

         Avui la paraula “meditació” expressa realitats molt diverses. Està esdevenint un mot genèric amb interpretacions ben diverses.

Nosaltres aquí entenem per meditació una forma de pregària que gaudeix d’una molt llarga tradició a l’Església.

És una pregària en presència de Déu, un Déu proper que ha parlat i s’ha comunicat especialment en Jesucrist. La meditació afecta tota la persona, car demana actituds corporals, mentals, afectives i sensorials. Fonamentalment és un do que rebem.

RENOVAR LA PREGÀRIA.-3 AMB LA SAGRADA ESCRIPTURA I LA LECTIO DIVINA.

PLANTEJAMENT

         Els cristians ens relacionem de formes diverses amb la Sagrada Escriptura: proclamació, comentaris, estudi, lectura, pregària comunitària, pregària personal... Ara la nostra intenció és renovar la pregària personal sobre la Sagrada Escriptura i renovar “la lectura divina”, que per a alguns de nosaltres és una de les millors maneres de pregar .

 PREGÀRIA EUCARÍSTICA. 2.

PLANTEJAMENT

         Per tal de renovar la nostra vida d’oració ens centrem fonamentalment en l’Eucaristia. L’espiritualitat cristiana té el seu centre en l’Eucaristia. Podem recordar aquelles paraules dels Pares de l’Església: “L’Eucaristia fa l’Església i l’Església fa l’Eucaristia”.

Amic:
questa quaresma, preparació de Pasqua, enviarem cada setmana unes reflexions  per RENOVAR LA NOSTRA PREGÀRIA.  L’odre serà aquest:

1. Renovar la pregària. Jesús Mestre de pregària.
2. Renovar la pregària Eucaristia. La més important
3. Renovar la lectura meditada de la Paraula de Déu
4. Renovar la meditació i la pregària sobre la vida.
5. Contemplació i pregària unitiva.
6. Altres formes de pregar i discerniment sobre la pregària.

      

Tots han trigat una estona a col·locar-se al seu lloc. Abans d’entrar havien discutit entre ells, i el director els ha hagut d’anar a cercar a la sala dels assajos. Com que els veu nerviosos, el director del cor té una de les seves sortides genials i els diu: CONTINUEU EL DEBAT, amb la condició que ha de ser cantant, improvisant... Va!!

Inés: (estil musical tirant a clàssic decadent)

Quan la Mònica va comunicar al cap de recursos humans la seva negativa a acceptar el càrrec de cap del departament exterior tot van ser somriures i paraules amables. Ella havia estudiat perfectament les seves explicacions. No era una negativa absoluta; i ara!! Estava molt agraïda i es veia capaç de tanta responsabilitat... De noment no podia per raons de vida personal i també per poder perfeccionar l’anglès... El cap de recursos humans va mostrar molta comprensió, potser massa i tot...

         Fa dies que no pregues. No en tens ganes. Moltes vegades has pensat: Hauria de pregar al Senyor, ni que fos de forma esporàdica, en qualsevol moment del dia... però no en tinc ganes.
 

És un despatx ample, el finestral dóna a la gran avinguda. Seuen en unes butaques molt còmodes. I el cap de personal li notifica el seu possible ascens. Pensen que pot dirigir el departament d’exterior. Augment de sou i horari flexible, generosament flexible, sobretot per part d’ella. Dins de l’empresa hi ha un altre candidat i per tant té dos dies per acceptar. “El director general està content de vostè i creu que pot respondre plenament als interessos de la nostra empresa, etc."

Pàgines