(Mentre el cor calla després del darrer cant, la Mònica 03 a casa seva prega: “No sé si hi ets, però no puc més. Tot el dia aguantant i ara aquí, sola. Estic desfeta. Que fort. Que dur. No hi ha dret!! Som tants els que avui estem igual...”)

No us ha passat moltes vegades que, obrint la Bíblia sense cercar un text concret, en surt un que precisament és el que respon al que ens mancava?

A mi també m’ha passat, com a la Mònica 03, que en el moment dur que està patint va obrir la Bíblia i va llegir vèncer el mal a còpia de bé. És clar que si vols que el text sigui del Nou Testament has d’obrir-la cap a les darreres planes. En el cas de la Mònica... va fer diana.

(Fa dos dies que la Mònica 03, quan entra a la feina, saluda amablement el cap de personal: “Hola, bon dia, com anem?” Després passa per les taules on els companys van arribant i... un somriure per a cadascú. Arriba al seu lloc. Com que veu que no hi ha feina, fa la millor cara possible. Mirada a la dreta, mirada a l’esquerra. Quan la seva mirada es creua amb la d’algun company, somriu.

         Recordo aquell sopar al port olímpic com si fos ara. Era al vespre del dia de Pasqua. Com que ja havíem canviat l’hora, ens envaïa la llum crepuscular, aquella que en algunes comarques de València en diuen “la petita nit”.

CONTEMPLACIÓ I PREGÀRIA UNITIVA. 6.

PLANTEJAMENT

La contemplació. Tal com passa amb la meditació, i potser encara més, la paraula contemplació pot significar una gran varietat de vivències, experiències i formes de pregar.

RENOVAR LA PREGÀRIA  5.  LA MEDITACIÓ.  Segona part. 

LA MEDITACIÓ SOBRE LA VIDA o EXAMEN GENERAL

         Avui la paraula “meditació” expressa realitats molt diverses. Està esdevenint un mot genèric amb interpretacions ben diverses.

Nosaltres aquí entenem per meditació una forma de pregària que gaudeix d’una molt llarga tradició a l’Església.

És una pregària en presència de Déu, un Déu proper que ha parlat i s’ha comunicat especialment en Jesucrist. La meditació afecta tota la persona, car demana actituds corporals, mentals, afectives i sensorials. Fonamentalment és un do que rebem.

RENOVAR LA PREGÀRIA.-3 AMB LA SAGRADA ESCRIPTURA I LA LECTIO DIVINA.

PLANTEJAMENT

         Els cristians ens relacionem de formes diverses amb la Sagrada Escriptura: proclamació, comentaris, estudi, lectura, pregària comunitària, pregària personal... Ara la nostra intenció és renovar la pregària personal sobre la Sagrada Escriptura i renovar “la lectura divina”, que per a alguns de nosaltres és una de les millors maneres de pregar .

 PREGÀRIA EUCARÍSTICA. 2.

PLANTEJAMENT

         Per tal de renovar la nostra vida d’oració ens centrem fonamentalment en l’Eucaristia. L’espiritualitat cristiana té el seu centre en l’Eucaristia. Podem recordar aquelles paraules dels Pares de l’Església: “L’Eucaristia fa l’Església i l’Església fa l’Eucaristia”.

Amic:
questa quaresma, preparació de Pasqua, enviarem cada setmana unes reflexions  per RENOVAR LA NOSTRA PREGÀRIA.  L’odre serà aquest:

1. Renovar la pregària. Jesús Mestre de pregària.
2. Renovar la pregària Eucaristia. La més important
3. Renovar la lectura meditada de la Paraula de Déu
4. Renovar la meditació i la pregària sobre la vida.
5. Contemplació i pregària unitiva.
6. Altres formes de pregar i discerniment sobre la pregària.