El centre de difusió cultural del Bisbat de Vic, L’albergueria, desplaça la seva activitat temporalment a l’Església de la Pietat de Vic amb l’exposició Foroba Yelen, que és el nom que les dones de Mali van donar al projecte d’il·luminació col·lectiva realitzada per Matteo Ferroni. L’ac

“Que belles són les ciutats que, fins en el seu disseny arquitectònic, són plenes d’espais que connecten, relacionen, afavoreixen el reconeixement de l’altre!” (Papa Francesc. Evangelii Gaudium. Núm. 210)
 

"En esta perspectiva emerge sobre todo el papel de la parroquia como presencia de la Iglesia en el territorio en el que viven los hombres," fuente de la plaza ", como le gustaba llamarse a Juan XXIII, donde todos pueden ir a beber y encontrar la frescura del Evangelio" (Mensaje final al Pueblo de Dios del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. N º. 8)
 

“En aquesta perspectiva emergeix sobretot el paper de la parròquia com presència de l’Església al territori en el qual viuen els homes, “font de la plaça”, com li agradava d’anomenar a Joan XXIII, on tots hi poden anar a beure i trobar-hi la frescor de l’Evangeli” (Missatge final al Poble de Déu del Sínode dels Bisbes sobre La nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana. Núm. 8)
 

Como ya se informó en su momento aquí , del once al catorce de diciembre de 2014 tendrá lugar en Barcelona el XXXVIIè Curset de la AADIPA (grupo sectorial del Colegio de Arquitectos) sobre Patrimonio Sacro.

Com ja es va informar en el seu moment aquí, de l’onze al catorze de desembre de 2014 tindrà lloc a Barcelona el XXXVIIè Curset de l’AADIPA (grup sectorial del Col·legi d’Arquitectes) sobre Patrimoni Sacre.

Según informa el Instituto Ramon Llull, consorcio integrado por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, Cataluña participa en la 14 ª Bienal de Arquitectura de Venecia con el proyecto "Arquitecturas injertada / grafting Architecture", comisariado por Josep Torrents y Alegre con el comisariado adjunto de Guillem Carabí Bescós y Jordi Ribas Boldú.

Pàgines